Käyttöehdot

Näiden Internet-sivujen julkaisija on Aarre Isännöinti Oy, y-tunnus 2280228-2, kotipaikka Espoo. Nämä käyttöehdot koskevat Aarre Isännöinti Oy:n internet-sivujen käyttämistä.

Tekijänoikeudet
Näiden Internet-sivujen omistusoikeus, tekijänoikeus sekä muut immateriaalioikeudet kuuluvat Aarre Isännöinti Oy:lle, ellei erikseen toisin ole ilmoitettu. Sivujen sisällön tai ulkoasun kopioiminen, levittäminen, muuttaminen tai minkäänlainen kaupallinen hyödyntäminen ilman Aarre Isännöinti Oy:n erikseen kirjallisesti antamaa lupaa on kielletty. Tietojen säilyttäminen omalla tietokoneella tai tulostaminen henkilökohtaista käyttöä varten on sallittua.

Vastuunrajoitukset
Näillä internet-sivuilla esitettyjä tietoja ei voida pitää Aarre Isännöinti Oy:tä sitovana tarjouksena, kehotuksena, sitoumuksena tai muuna velvoitteena, ellei erikseen ole toisin ilmoitettu. Sivuilla olevaa yleisluonteista tietoa ei sellaisenaan voi soveltaa yksittäisiin tapauksiin. Internet-sivuilla julkaistut tekstit, kuvat ja muut tiedostot saattavat sisältää teknisiä tai sisällöllisiä virheitä, eikä Aarre Isännöinti Oy vastaa niiden toimivuudesta tai virheettömyydestä.

Vastuu annetuista tiedoista ja toimeksiannoista
Sivujen käyttäjä vastaa internet-sivujen kautta antamiensa tietojen oikeellisuudesta ja perille saapumisesta.

Tietojen tallentaminen
Aarre Isännöinti Oy:llä on oikeus tallentaa ja analysoida internet-sivuilla asiointia koskevia tietoja palvelun laadun ja toiminnallisuuden parantamiseksi. Aarre Isännöinti Oy voi myös hankkia tällaista tietoa luotettavilta kolmansilta osapuolilta. Kerätystä tiedosta ei voida tunnistaa yksittäistä henkilöä.

Asiakaspalvelu

Asiakaspalvelumme palvelee teitä numerossa 0201-98 6700 ma-to klo 09.00 - 15.00 ja pe klo 10.00 - 15.00.

Asiakaspalvelun sähköposti:
asiakaspalvelu@aarre.com

Vastikevalvonnan sähköposti:
vastikevalvonta@aarre.com